Съвременната публичност

Съвременната публичност е ярка, запомняща се и успешна. Но тя е и моментна, не се стреми към вечност, а към бързо и лесно постигне на човешкото щастие…

„Нашата работа се състои в това да продаваме стоките, а не себе си на клиента. Работата ни се състои в това да се избавим от „хитрините”, които карат нас, а не продукта, да блеснем.”

Уилям Бърнбах (1911-1982)