Предстоящо

Bright Publicity Ltd. стартира изпълнение на проект “Подпомагане на икономически неактивни младежи до 29 г. да придобият активно поведение на пазара на труда и да имат подобрени възможности за достъп […]

Инициативи

Bright Publicity Ltd. създава и подкрепя инициативи, които спомагат за развитието на силно гражданско общество. Go! Recycle! Инициативата е насочена към стимулиране на разделното събиране на отпадъци, чрез реализацията на информационна […]

Екип

Екипът на Bright Publicity Ltd. включва специалисти с богат опит в сферата на рекламата и връзките с обществеността.