Съвременната публичност

Съвременната публичност е ярка, запомняща се и успешна. Но тя е и моментна, не се стреми към вечност, а към бързо и лесно постигне на човешкото щастие… „Нашата работа се […]