Инициативи

Bright Publicity Ltd. създава и подкрепя инициативи, които спомагат за развитието на силно гражданско общество.

Go! Recycle!

logo

Инициативата е насочена към стимулиране на разделното събиране на отпадъци, чрез реализацията на информационна кампания, част от която са Интернет сайт с материали по темата и изработка на 60 секунден документален клип представящ пътя на боклука и нуждата от неговото рециклиране. Инициативата провокира аудиторията да поеме ангажимент за опазване на околната среда, изхвърляйки разделно битовите опадъци,  условие необходимо за устойчивото развитие на града в екологично отношение.
За ефективното рециклиране на отпадъците има ангажимент всеки един гражданин, но в основната степен това зависи от отношението на младите хора към проблема.  Поради това проектът е насочен към младите граждани на столицата и към широката аудитория. Инициаттор е СНЦ “Талантс”  и се реализира с  с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа, 2015г.