Клиенти

 • Българска Соларна Асоциация 
 • МАРКДАТА – ООД
 • Патентно ведомство на РБ
 • Сдружение Талантс 
 • Академия по Онкология 
 • Клъстер за устойчиво развитие и реклама на културния туризъм в България
 • Искабул
 • Фондация “Региони за европейско разширение”
 • Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС)
 • Modera Cofee
 • СНЦ „Заедно – Родители на деца с дислексия”
 • Balkan tourist Development Services 
 • Национална винаро – лозарска камара 
 • Обединени бизнес клубове 
 • Expo Team LTD.
 • S.S.A.R.M.
 • Спортна зала The Hall
 • LZ Yahting Sofia
 • Modera Coffee
 • Fish&Go

и др.