Събития

Среща между физически и юридически лица предлагащи и/или търсещи услуги онлайн

Като част от основната и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост, „Хоуп 2018“ ООД изпълнява проект за създаване на уеб-базирана платформа за предприемаческа дейност по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с договор BG16RFOP002-2.024-0610-C01. В платформата ще се срещат физически или юридически лица предлагащи и/или търсещи услуги, категоризирани в различни раздели. Ще има възможност за представяне, както на компании, така и на самостоятелно заети хора, като идеята е да се постигне максимално конкурентна среда, която да спомогне на крайните потребители да получат най-доброто съотношение между качество, срок на изпълнение и цена, така че да бъдат удовлетворени техните потребности. От друга страна предлагащите услуги ще имат възможността да предложат най-оптималните си условия и да развият потенциала си максимално.

За повече информация, относно възможностите за финансиране посетете www.opik.bg

Уеб-базирана платформа за предприемаческа дейност

За да отговори на предизвикателствата на развиващата се икономика „Хоуп 2018“ ООД изпълнява проект за създаване на уеб-базирана платформа за предприемаческа дейност по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с договор BG16RFOP002-2.024-0610-C01. В платформата ще се срещат физически или юридически лица предлагащи и/или търсещи услуги, категоризирани в различни раздели. Ще има възможност за представяне, както на компании, така и на самостоятелно заети хора, като идеята е да се постигне максимално конкурентна среда, която да спомогне на крайните потребители да получат най-доброто съотношение между качество, срок на изпълнение и цена, така че да бъдат удовлетворени техните потребности. От друга страна предлагащите услуги ще имат възможността да предложат най-оптималните си условия и да развият потенциала си максимално.

За повече информация, относно възможностите за финансиране посетете www.opik.bg

Работна среща „Мониторинг на марки“

Представяне на иновативна система в защитата на индустриалната собственост  2016

Клиент: МАРКДАТА – ООД


Конференции – Соларна енергия – възможности и предизвикателства – 2015 Организация на 5 конференции на територията на България с цел популяризиране на ползите от използване на възобновяеми източници на енергия. Организация на събитие, рекламна и комуникационна кампания, изработка и доставка на печатни материали. Медия планиране, изработка на видеоклип.

Клиент: Българска соларна асоциация


 Промоционална кампания – GoRecycle 2015

Промоционална кампания, целяща насърчаването на разделното събиране на отпадъци. Организация на събития, рекламна и комуникационна кампания, изработка и доставка на печатни материали. Медия планиране, изработка на аудио и видеоклип.

Клиент: НПО Талантс


Изобретател на годината – Церемония зо връчване на награди

„ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА”  2013, 2014 – организация на събитие, рекламна и комуникационна кампания. Медия планиране, изработка на видеоклип.

Клиент: Патентно ведомство на република България


АУТО ЕКО – Зеленият начин на придвижване. София   2013

Специализирано изложение екоавтомобили – организация на събитие, рекламна и комуникационна кампани, медия планиране, изработка и доставка на печатни материали.

Клиент: Българската асоциация електрически превозни средства (БАЕПС).  Външна реклама.

Домакин на представянето е Н.В. Цар Симеон ІІ.


Балкански фестивал на Ракията – 2013, 2014, 2015

Специализирано изложение – изработка и доставка на рекламни материали.

Клиент: Експо Тийм ООД


Чивас Гурме Салон  София,     – 2013, 2014

Специализирано изложение за храни и напитки –изработка и доставка на рекламни материали.

Клиент: Перно Рикар, Експо Тийм ООД