Събития

Работна среща „Мониторинг на марки“

Представяне на иновативна система в защитата на индустриалната собственост  2016

Клиент: МАРКДАТА – ООД


Конференции – Соларна енергия – възможности и предизвикателства – 2015 Организация на 5 конференции на територията на България с цел популяризиране на ползите от използване на възобновяеми източници на енергия. Организация на събитие, рекламна и комуникационна кампания, изработка и доставка на печатни материали. Медия планиране, изработка на видеоклип.

Клиент: Българска соларна асоциация


 Промоционална кампания – GoRecycle 2015

Промоционална кампания, целяща насърчаването на разделното събиране на отпадъци. Организация на събития, рекламна и комуникационна кампания, изработка и доставка на печатни материали. Медия планиране, изработка на аудио и видеоклип.

Клиент: НПО Талантс


Изобретател на годината – Церемония зо връчване на награди

„ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА”  2013, 2014 – организация на събитие, рекламна и комуникационна кампания. Медия планиране, изработка на видеоклип.

Клиент: Патентно ведомство на република България


АУТО ЕКО – Зеленият начин на придвижване. София   2013

Специализирано изложение екоавтомобили – организация на събитие, рекламна и комуникационна кампани, медия планиране, изработка и доставка на печатни материали.

Клиент: Българската асоциация електрически превозни средства (БАЕПС).  Външна реклама.

Домакин на представянето е Н.В. Цар Симеон ІІ.


 

Балкански фестивал на Ракията – 2013, 2014, 2015

Специализирано изложение – изработка и доставка на рекламни материали.

Клиент: Експо Тийм ООД


Чивас Гурме Салон  София,     – 2013, 2014

Специализирано изложение за храни и напитки –изработка и доставка на рекламни материали.

Клиент: Перно Рикар, Експо Тийм ООД