Услуги

Фирмата е специализирана в предлагането на услуги в областта на маркетинг комуникациите, планирането и изпълнението на медийни проекти, организиране на специални събития и изграждане на корпоративен имидж.